[Kapat]

Hizmetimizde Yasal Haklar:

Egitimbursu.com olarak tüm üyelerimizin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlayabildikleri ve gizliliklerini koruyabildikleri bir ortam sağlamaktadır. Egitimbursu.com
BURS ARAYANLAR ve BURS VERENLER in başvuru formundaki kırmızıyla işaretli olmayan sadece kısmi bilgilerini, yanı kullanıcı (takma) ismiyle bizzat sadece kendilerinin izin verdiği bilgilerini Egitimbursu.com sitesinde göstermektedir. Kırmızıyla işaretli bilgileri gizli kalmaktadir. BURS ARAYANLAR ve BURS VERENLER kullanıcı olarak ancak bizzat kendileri istediğinde kırmızıyla işaretli gizli bilgilerini de içeren tam profillerini; profilin linkini veya kullanıcı ismi ve sifrelerini karşı tarafa bildirerek BURS ARAYANLAR ve BURS VERENLER 'e gösterme hakkına sahiptir.

BURS ARAYANLAR ve BURS VERENLER önce bir birlerinin Profillerinin ( başvuru formunda kırmızıyla işaretli olmayan) kısmi bilgilerini görmektedirler. BURS ARAYANLAR ve BURS VERENLER kismi Profilleri inceledikten sonra kontağa gecmek istedikleri BURS ARAYANLAR veya BURS VERENLER 'in profilinin altında yer alan E-Mail Gönder tuşuna basarak haber gönderir ve bunun sonucu eğer bir birlerine güven duyarlarsa sitemizde olan kendileriyle ilgili tüm gizli bilgileri de içeren tam profillerinin linkini veya kullanıcı ismi ve şifirelerini karşı tarafa E-Mail üzeri bildirerek kontağa geçebilirler.

Egitimbursu.com üyelerine ulaşmak, iletişim kurmak ve promosyonlardan haberdar edebilmek için üyenin kayıt işleminde verdiği e-posta adresini kullanır. E-posta adresiniz istenmeyen reklam (spam) ve virüslere karşı Egitimbursu.com 'un hiçbir yerinde görüntülenmemektedir ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Üyelere verilen kullanıcı adı ve şifre sadece kişisel olarak, Egitimbursu.com hizmetlerinden yararlanılması için olup, kullanıcı kendi isteğiyle ( başvuru formunda kırmızıyla işaretli olanların da dahil olduğu) tam bilgilerini gösteren profilinin linkini veya kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşılmasının sonuçlarından Egitimbursu.com sorumlu tutulamaz. Bu nedenle emin olmadan üyelik şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Egitimbursu.com sitesi içerisindeki bölümlerinde, kullanıcılar tarafından iletilen görüş ve düşüncelerden doğan sorumluluk; görüş ve düşüncenin sahibi olan kullanıcıya aittir. Bu nedenle Egitimbursu.com a sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez. Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı egitimbursu.com  sorumlu tutulamayacağını, Egitimbursu.com un  yorum alanlarını denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, egitimbursu.com yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

Egitimbursu.com üçüncü sahıslar tarafından idare edilen Internet sitelerine link üzeri bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Link üzeri bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik, bağlanılan o sitenin sorumluluğu altındadır. Egitimbursu.com bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri denetlememektedir ve açık ya da dolaylı hiçbir şekilde garanti vermemektedir. Link üzeri bağlanılan sitelerdeki içerikler nedeniyle egitimbursu.com a sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.
Isteyen kullanıcı BURS ARAYAN veya BURS VEREN profilinin silinmesini Egitimbursu.com 'dan her an talep edebilir.


 

Üyelik sözlesmesi :
Sözleşmenin Onaylanması, Yürürlüğe Girmesi ve Hizmet Tanımı  
Egitimbursu.com üyesi olabilmeniz için kayıt formunu doldurmanız ve akabinde üyelik sözleşmesine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Bu sözleşmeyi kabul ve taahhüt etmiş olan her kullanıcı Egitimbursu.com sitesi üzerinden burs bulma ve burs verme  imkanına sahip olur. Kullanıcının bu hizmete erişebilmesi için her seferinde kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıp sisteme kendini tanıtması gerekmektedir.


Üyelik Sistemi  
Her Egitimbursu.com üyesi, kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisine ait olacak olan bir "kullanıcı adı"na ve "şifre"ye sahip olur. Kullanıcı adı sabittir ama sadece kullanıcı tarafından bilinen şifre üye tarafından istendiği zaman değiştirilebilir. Şifrenin seçimi, kullanımı ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresini unuttuğu takdirde, sitedeki ilgili yere e-mailini vermesi istenir, akabinde şifresi e-posta yoluyla gönderilir.

Üyenin Sorumlulukları
Üye, Egitimbursu.com ’u kullandığı her an; Yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Egitimbursu.com burs arayan ile burs veren arasındaki anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Egitimbursu.com sitesinin yeni özelliklerini, hizmetleri hakkında bilgi ve promosyonları e-posta yoluyla almayı kabul etmiş sayılır. Egitimbursu.com ’un bilgisayarına, sistemin kendisini tanıyabilmesi amacıyla “cookie” denilen bir yazılım yüklemesini kabul etmiş sayılır. Cookie’nin kendisi üye hakkında kişisel bilgi içermese de, sitenin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve Egitimbursu.com’a her girişte sistemin bu bilgilere ulaşıp ana sayfayı kişiye özel olarak düzenlemesini sağlar. Üye bu maddeyle, Egitimbursu.com ’un sistemi izlemesini kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı olmak için doldurduğu formdaki bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Bilgilerin eksik veya yanlış olmasından doğacak sorunlarda sorumluluk üyenin kendisine aittir. Yorum bölümüne yazdığı görüşlerden tamamen kendisi sorumludur. Kullanıcının yazdığı yorumların başka kullanıcılar tarafından kullanılması veya kopyalanması neticesinde Egitimbursu.com sorumluluk kabul etmez. Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek kullanıcının sorumluluğundadır. 

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek hususlarından sorumludur.

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak konularından sorumludur. Site üzerindeki BURS ARAYAN ve BURS VEREN 'in görmesi icin takma isimle girdiği kırmızı isaretli ( gizli) olmayan kısmi bilgilerinin görülmesini kabul etmiş sayılır. Sitenin kullanımı esnasında bilgisayarında meydana gelecek problemlerden kendisi sorumludur. Olası zararlardan dolayı Egitimbursu.com ’dan tazminat talep edilemez.


Egitimbursu.com ’un Sorumlulukları
Egitimbursu.com herhangi bir zamanda sistemin işleyisine geçici veya kalıcı olarak son verebilir. Böyle bir durumda Egitimbursu.com üyelerine ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımaz. Site olarak kapatmaya karar verdiginde bütün kullanıcılara ait bilgilerin silinmesini taahhüt eder.

Egitimbursu.com üyelerin yazdıkları yorumları dilediği takdirde silme ve yedekleme hakkına sahiptir. Egitimbursu.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve kanuni mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir veya istediği zaman bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Bu durumda kullanıcılara E-Mail üzeri haber verecektir. Isteyen kullanıcı Egitimbursu.com 'dan bilgilerinin ve profilinin silinmesini her an talep edebilir.

Egitimbursu.com Kayıtlarının Geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Egitimbursu.com 'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Egitimbursu.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Fesih
Egitimbursu.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

Egitimbursu.com 'da yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

Üyelere verilen kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, sitedeki hizmet amacina ve tarifine uymayan üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda,

Egitimbursu.com 'un genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması durumunda, Site içerisinde bulunan bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam amaçlı bilgilerin kaydedilmesi durumunda, üyeliğiniz haber vermeksizin iptal edilecektir.